Krigshistorie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder tatt under felttoget mot Narvik i 1940. Siste bilde viser bl.a. major Hyldmo.
Alle bilder utlånt av Knut Werner-Hagen

Våren 1940 var 'Narvikfjella åsted for omfattende kamphandlinger mellom norske og tyske styrker. Den 24. april gikk den norske 6. Divisjon til motangrep nettopp her ved Lapphaugen. Frem til den 8. juni kjempet de norske soldatene seg sørover fra fjellplatå til fjellplatå. Etter hvert fikk de solid støtte fra britiske, franske og polske avdelinger.

I august/september arrangerer vi årlig en vandring i ulike deler av kampområdet fra 1940. Innholdet annonseres nærmere i god tid før sommeren. I 2018 blir denne turen lagt til 31.8 - 2.9.

Vi kan også skreddersy opplegg for grupper som måtte ønske dette.

Våre guider har alle solid militærhistorisk kunnskap.